Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
dr. Fiala István Elnökség
Felhívás 2019. január 10.

Tisztelt Tervező Építész Kollégák!


A BÉK Szakmafelügyelete az utóbbi időben több feljegyzést, illetve más megkeresést kapott a kamarai biztosoktól,
építésügyi hatóságoktól, illetve főépítészektől, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy a lakóépület építésének
egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alatt megkezdett beruházásoknál esetenként
a jogszabályi rendelkezéseket megkerülő tervek benyújtása történik.

A kapott jelzések arra hívják fel a figyelmet, hogy egyes esetekben az építési telekre vonatkozóan a kerületi építési
szabályzatokban meghatározott lakásszám korlátot a tervek csak formálisan tartják be, az előírást különböző
módszerekkel megkerülik (pl. jól láthatóan lakásként kialakított épületrészt tárolóként jelölnek, vagy a valós állapottól
eltérő módon, ún. két-generációs lakásként jelenik meg a „bújtatott” lakás a feltöltött tervdokumentációban).

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (2) bekezdése szerint lakóépület
egyszerű bejelentése szerint folytatott építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott
követelmények közül – egyebek között - az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési
egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetést figyelembe kell venni
.

A jogszabályok megkerülésével - egyszerű bejelentési eljárásban - kialakított, műszaki értelemben önálló lakás funkcióra
alkalmas épületrészek önálló társasházi albetétként (lakásként) történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzését az eljáró
földhivatalok megtagadhatják, ha a megvalósult épület tekintetében az építésfelügyelet által e-naplóba feltöltött
hatósági bizonyítványtól eltérő műszaki tartalommal kérik a társasházi albetét (lakás) ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzését.
Ennek értelmében, az így létesülő épületrészek tulajdonosait kár éri, mert az általuk vásárolt épületrész önálló társasházi
albetétként nem jegyezhető be. Ezek az „épületrészek” így önálló ingatlanként (társasházi albetétként) tovább nem
értékesíthetők, ami jelentős ingatlan-forgalmi értékvesztést is jelent.
A jogszabálynak nem megfelelő, azok megkerülésével készített tervdokumentáció feltöltése, az ilyen ügyekben felelős
tervezőként és tervezői művezetőként történő részvétel alkalmas a beruházó ügyfeleinek (vevőinek)
megtévesztésére, ami adott esetben büntetőjogi felelősséget is felvethet.


A Magyar Építész Kamara hatályos Etikai-fegyelmi Szabályzata Etikai Kódex (II. rész) szerint:

1. § (1) A kamarai tag szakmagyakorlási tevékenysége során köteles a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki,
biztonsági, egészségügyi, rendeltetési és használati, továbbá környezet- és természetvédelmi követelményeket betartva
hivatását gyakorolni.
(2) A kamarai tag csak olyan feladat elvégzésére adhat, vagy fogadhat el utasítást, olyan dokumentációt készíthet el
és adhat közre elektronikus tárhelyen, vagy más felületen, működhet közre jóváhagyásában, illetve vehet részt
a megvalósításban, amely megfelel az 1.§ (1) bekezdésében foglaltaknak.  …
"

"7. § (1) A kamarai tag személyes előnyökért nem tehet a jogszabályoktól, szakmai és hatósági előírásoktól eltérő
vagy szakmailag kifogásolható engedményt
a megrendelője vagy munkaadója részére még abban az esetben sem,
ha a kétoldalú megállapodás harmadik személy érdekeit közvetlenül nem sérti, vagy annak visszautasítása
megrendelését vagy alkalmazását veszélyezteti.
(2) A kamarai tag nem alkalmazhat szakszerűtlen vagy jogszerűtlen megoldást még akkor sem, ha a megrendelő
erre kifejezetten utasítja. Ha figyelmeztetése ellenére megrendelője ragaszkodik jogszerűtlen, szakszerűtlen utasításaihoz,
a kamarai tagnak a jogviszonyt meg kell szüntetnie.


A BÉK Szakmafelügyelete nyomatékosan felhívja a tervező - egyben tervezői művezetést is ellátó - szakmagyakorlók
figyelmét arra, hogy amennyiben a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő, az építtetők és/vagy a vevők
félrevezetésre alkalmas tervdokumentációk
a MÉK Etikai-fegyelmi Szabályzatának hivatkozott rendelkezéseit is
megsértik, úgy a felelős tervező ellen a Szakmafelügyelet hivatalból etikai-fegyelmi eljárást kezdeményezhet.Budapest, 2018. december 28.dr. Fiala István
Szakmafelügyelet
elnök

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015